Konzultace a terapie

Každý člověk je jako osobnost jiný a proto i konzultace se budou lišit. Jedná se tedy o individuální přístup ke každému klientovi. Nástrojů je mnoho a je tedy důležité společně přijít na ten správný.